Skip to content

Kemajuan Teknologi Peradaban Zaman Dahulu

Pada era millenium ini,kita merasakan teknologi yang ada sekarang sudah hebat tetapi tidak kerana kemajuan teknologi zaman dahulu semasa nenek moyang kita masih hidup lagi adalah lebih hebat daripada kemajuan teknologi zaman sekarang.Kemuncak teknologi adalah pada zaman dahulu dan teknologi tersebut mungkin sudah terkubur kerana bencana atau musibah besar yang melanda sesuatu kaum terdahulu.

Teori Charles Darwin dari barat mengatakan manusia berasal dari beruk dan mengalami evolusi.Dinosour juga dikatakan wujud berjuta tahun dahulu sebelum manusia moden pertama iaitu Homo Sapiens.Sebagaimana yang kita pelajari dalam silibus sejarah,zaman manusia dahulu dibahagikan kepada dua, iaitu Zaman Prasejarah awal ( Paleolitik dan Mesolitik ) dan Prasejarah Akhir ( Neolitik ).Kebanyakan dari kita mempercayai bulat-bulat semua perkara ini.

Persoalannya adakah masyarakat terawal dahulu terlalu mundur sedangkan kemuncak kemajuan teknologi adalah pada zaman tersebut? Dalam Islam menyatakan bahawa manusia yang pertama diturunkan ke bumi adalah Nabi Adam.Manusia adalah makhluk ciptaan Allah S.W.T yang sempurna dan hebat.Jadi adakah makhluk lain yang mendiami bumi sebelum Nabi Adam???

Lihat penjelasan dari Ustaz Auni Mohamad dalam video youtube bertajuk “SIAPAKAH MAKHLUK SEBELUM NABI ADAM”

3 thoughts on “Kemajuan Teknologi Peradaban Zaman Dahulu”

  1. I loved even more than you will get done right here. The picture is nice, and your writing is stylish, but you seem to be rushing through it, and I think you should give it again soon. I’ll probably do that again and again if you protect this walk.

Comments are closed.